Medycyna Pracy Gdańsk - Medycyna Pracy Gdynia

Przejdź do treści

Medycyna Pracy Gdańsk

Medycyna Pracy Gdańsk - Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. med. Wanda Jasińska - Pawlak
Gdynia, tel: 602-225-037

Medycyna Pracy Gdańsk prywatnie

Jako lekarz Medycyny Pracy w Prywatnym Gabinecie Medycyny Pracy lek. med. Wandy Jasińskiej - Pawlak świadczę usługi medyczne od 1997 roku. Swoją ofertę kieruję do firm, przedsiębiorstw i instytucji, które zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy (Dz.U. z dnia 13 sierpnia 1997r. art. 22 ustawy) są zobligowane do opieki profilaktycznej z zakresu Medycyny Pracy, by zapobiegać powstawaniu niekorzystnych skutków zdrowotnych, które mogą wynikać z warunków pracy lub wykonywanego zawodu. Medycyna Pracy jest dziedziną zajmującą się ochroną zdrowia pracowników przed niekorzystnym wpływem czynników szkodliwych dla zdrowia, istniejących w środowisku pracy. Badania z zakresu Medycyny Pracy są badaniami obowiązkowymi zarówno dla pracownika jak i pracodawcy.

Badania profilaktyczne Gdańsk

Oferta badań profilaktycznych obejmuje badania: wstępne, okresowe, kontrolne z wydaniem orzeczenia lekarskiego określającego zdolność do pracy, badania sanitarno-epidemiologiczne wraz z wydaniem orzeczenia lekarskiego określającego zdolność do pracy. W celu otrzymania powyższego orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych należy posiadać przy sobie, nie starszy niż sprzed 5 lat, wynik trzykrotnego badania posiewu kału wykonanego w Sanepidzie.

Badania do pracy Gdańsk

Opieka profilaktyczna nad pracownikami realizowana jest na podstawie umowy cywilno - prawnej zawartej między lekarzem Medycyny Pracy a pracodawcą. Zawarcie umowy jest bezpłatne, natomiast umowa może być zawarta na czas nieokreślony. Zapewniam Państwu minimum formalności przy zawieraniu umowy. Usługi w zakresie Medycyny Pracy świadczone są na miejscu w gabinecie. Pacjent przychodzący do gabinetu nie oczekuje w kolejce, ponieważ jest rejestrowany na określoną godzinę. Obsługa medyczna jest uprzejma, profesjonalna i przebiega w miłej atmosferze.

Badania Pracowników Gdańsk

Pacjent w gabinecie lek. med. Wandy Jasińskiej - Pawlak otrzymuje w ramach badania służącego do wystawienia orzeczenia o zdolności do pracy, również bezpłatną konsultację internistyczną i może być dodatkowo skierowany, również do innych specjalistów np:

- onkologa
- chirurga
- ortopedy
- kardiologa
- urologa
- nefrologa
- hepatologa itp.

Gabinet współpracuje również z kilkoma Pracowniami Psychologicznymi, w których można otrzymać badania psychologiczne do pracy:
- osób pracujących na wysokości powyżej 3 metrów.
- operatorów wózkowych i maszyn w ruchu
- oraz inne potrzebne do pracy badania psychotechniczne w tym osób prowadzących pojazdy mechaniczne (psychotesty).
Na badanie profilaktyczne należy zabrać ze sobą :

- w przypadku pracowników skierowanie od pracodawcy,
- w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek i osób z nimi współpracujących, wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy należy posiadać wypełniony wniosek o objęcie profilaktyczną opieką zdrowotną (z wyłączeniem osób wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą, rolników indywidualnych i pracujących z nimi domowników oraz spółdzielni produkcji rolnej),
- ważny dokument potwierdzający tożsamość (+ PESEL),
- pacjent, u którego występują schorzenia powinien posiadać  ze sobą dokumentację medyczną (karty informacyjne, zaświadczenia, wyniki badań, itp.).
- wówczas, gdy pacjent jest umówiony na badanie kontrolne (po zwolnieniu lekarskim dłuższym niż 30 dni) to na badanie powinien zgłosić się w ostatnim dniu zwolnienia lekarskiego lub w pierwszym dniu roboczym po zwolnieniu lekarskim. Pacjent musi zabrać ze sobą pisemną informację wystawioną przez lekarza prowadzącego na temat choroby, której zwolnienie dotyczyło oraz zaświadczenie o zakończonym leczeniu. Badanie kontrolne u lekarza medycyny pracy ma na celu potwierdzenie czy badany jest zdolny do pracy na dotychczasowym stanowisku.
Rejestracja telefoniczna:
Gdynia
tel: 602-22-50-37
Wróć do spisu treści